Injekcijske igle
Igla za venepunkcijo
Brizgalke
Tikanila 2
Mandren za Tikanila 2
Podaljški, zamaški in ventili
Sistemi za infuzijo in transfuzijo
Izdelki za brezigelni dostop Tiksite